banner 4

Lid worden / uitschrijven

  Ondergetekende wil lid worden van de Doordrijver met ingang van:

  Voornaam:

  Achternaam:

  Adres:

  Postcode:

  Woonplaats:

  Telefoonnummer:

  Mobielnummer:

  E-mail adres:

  Geboortedatum:

  Contributie:
  Aanmelding bij de Doordrijver brengt de verplichting mee tot contributiebetaling voor tenminste één kwartaal.
  De hoogte van de contributie vind u op onze contributie pagina van de website.
  Ook bij tussentijds bedanken is men contributieplichtig tot het eind van het kwartaal waarin opgezegd wordt.

  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de penningmeester van de Doordrijver om per kwartaal de contributie af te schrijven van:

  Rekeningnummer [IBAN]

  Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Doordrijver om, doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om de vastgestelde contributie van jouw rekening af te schijven. Indien u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag jouw bank naar de voorwaarden.

  Ondergetekende verklaart zich akkoord met deze regeling.

  Met het invullen en ondertekening van dit opgave formulier om lid te worden van Zwemvereniging de Doordrijver geeft u te kennen kennis genomen te hebben van de Privacy statement zoals weergegeven op onze website www.dedoordrijver.nl

  Ondertekende verklaart zich akkoord met deze regeling

  U ontvangt, na verzending, direct een automatische bevestiging van deze opgave via het door u opgegeven email adres.

   Voor-en achternaam (verplicht)

   E-mail adres (verplicht)

   Wij betreuren, maar respecteren uw besluit. U kunt eventueel een reden van afmelden achterlaten.

   Reden van afmelden:

   Zet een "vinkje" bij deze beveiligingsregel en druk op verzenden