banner 4

Lid worden / uitschrijven

  Ondergetekende wil lid worden van de Doordrijver met ingang van:

  Voornaam:

  Initialen:

  Achternaam:

  Meisjesnaam (indien van toepassing):

  Adres:

  Postcode:

  Woonplaats:

  Telefoonnummer:

  Mobielnummer:

  E-mailadres:

  Geboortedatum:

  Contributie:
  Aanmelding bij de Doordrijver brengt de verplichting mee tot contributiebetaling voor tenminste één kwartaal.
  De hoogte van de contributie vind u op onze contributie pagina van de website.
  Ook bij tussentijds opzeggen is men contributieplichtig tot het eind van het kwartaal waarin opgezegd wordt.

  Bovengenoemde persoon verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de penningmeester van de Doordrijver om per kwartaal de contributie af te schrijven van:

  Rekeningnummer [IBAN]

  Door insturen van dit formulier geeft u toestemming aan de Doordrijver om, doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om de vastgestelde contributie van jouw rekening af te schijven. Indien u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag jouw bank naar de voorwaarden.

  Bovengenoemd persoon gaat akkoord met deze regeling.

  Met het invullen en ondertekening van dit opgaveformulier om lid te worden van Zwemvereniging de Doordrijver geeft u te kennen kennis genomen te hebben van de Privacy statement zoals weergegeven op onze website www.dedoordrijver.nl

  Bovengenoemde persoon verklaart zich akkoord met deze regeling

  U ontvangt, na verzending, direct een automatische bevestiging van deze opgave via het door u opgegeven email adres.

   Voor-en achternaam (verplicht)

   Meisjesnaam (indien van toepassing)

   E-mailadres (verplicht)

   Wij betreuren, maar respecteren uw besluit. U kunt eventueel een reden van afmelden achterlaten.

   Reden van afmelden: