Ellen Jarig

Ellen vierde afgelopen maandag haar verjaardag tijdens de lessen. Ze had zich vrolijk uitgedost en trakteerde ons op een lekkere bonbon. De laatste groep zorgde voor een extra feestelijk tintje en van elke zwemmer kreeg ze een bloem. Volgens mij wordt ze elk jaar een jaar jonger, er werd gezegd dat ze nu 16 is

Lees meer

Notulen Jaarvergadering 2023

Notulen ledenvergadering zwemvereniging “De doordrijver” (DOVO) 24 januari 2023 om 10.00 uur in de kantine van NKC, Sportlaan 1 te Nijverdal Aanwezig van het bestuur:Ans van Aalst, Piet Veenstra, Siny Jansen, Henk Bosch, Addie van Sparrentak,  namens de zwemdocenten Ellen Nieboer, en 32 leden. Afwezig met kennisgeving: bestuurslid Frits Juurlink en 4 leden die zich

Lees meer

90 Jaar

Vandaag werd ons lis Hllij Bos-Witting 90 jaar Ze werd in het bad verrast door Siny met een mooie bos bloemen. Hillij van harte gefeliciteerd.

Lees meer

Jaarvergadering 2023

Op de afgelopen ledenvergadering was Siny Jansen aftredend en niet herkiesbaar. Zij heeft vele jaren het lief en leed in onze vereniging begeleid door het brengen van bezoekjes bij o.a. jarigen, zieken. Nu werd ze zelf en de bloemen gezet en getrakteerd op een theater bon. Haar taak wordt overgenomen door Marriet Berkhof-Poppe (het blijft

Lees meer

Jaarvergadering 2023

UITNODIGING: Hierbij wordt u uitgenodigd voor de LEDENVERGADERING van “De doordrijver”  op  dinsdag 24 januari 2023 om 10.00 uur in de kantine van NKC, Sportlaan 1 / 7443 RC Nijverdal. AGENDA: Opening/mededelingen van de voorzitter Notulen ledenvergadering 22 februari 2022 met viering 25 jarig jubileum. Jaarverslag 2022 Verslag kascommissie Verslag penningmeester Verdere mededelingen  hoort u

Lees meer

FIETSTOCHT 2022

Verslagje van de fietstocht van vrijdag de 10e juni 2022   Na de nodige voorbereidingen is het vrijdag de 10e weer tijd voor de jaarlijkse fietstocht. Om 8.45u zijn Ina, Ria en Rita aanwezig en kort daarna arriveren ook al de eerste deelnemers. Er wordt afgevinkt op de inschrijflijst wie aanwezig is en of men

Lees meer

Doorzwemmen in de zomervakantie

Voor  wie er geen genoeg van kan krijgen: Na goed overleg met Het Ravijn kunnen we de komende zomervakantie voor een gereduceerd tarief doorzwemmen. Helaas niet onder begeleiding van onze geweldige instructrices, die gunnen we ook vakantie. Hiervoor wordt een 10 badenkaart gemaakt. Deze is vanaf maandag a.s. voor 10 euro te koop bij  de

Lees meer

FIETSTOCHT 2022

De voorbereidingen van de puzzeltocht zijn in volle gang. Er zijn al een kleine 50 leden aangemeld. U kunt zich nog aanmelden op de lijst bij het bad. Voor de veiligheid hebben we besloten om niet in één grote groep te fietsen maar een splitsing te maken zodat de groepsgrootte ca 15 personen is. Bij

Lees meer

JAARVERGADERING

Dinsdag 22 februari konden we na twee jaar gelukkig weer een jaarvergadering houden. Het werd gelijk een feestelijke vergadering. We hebben erbij stilgestaan dat we ondertussen 26 jaar geleden zijn opgericht. Tevens werd onze leidster Ria, die een tijdje geleden gestopt is, bedankt voor haar inzet gedurende vele jaren. Onze voorzitter Ine van der Veer heeft

Lees meer