banner1

Contributie

Voor het zwemmen bij de Doordrijver, kunt u zich aanmelden via dit contactformulier. Een zwem pasje kunt u halen bij de receptie van zwembad het Ravijn. Deze geeft u toegang tot het bad tijdens onze zwemuren. Voor het pasje betaalt u eenmalig borg voor ( ± 8 Euro)

De contributie bedraagt:

€190,00 per jaar te betalen in 4 termijnen van €47,50. Hiervoor kunt u vier dagen in de week een les volgen.

Aanmelding bij de Doordrijver brengt de verplichting mee tot contributiebetaling voor tenminste één kwartaal.
Ook bij tussentijds bedanken is men contributieplichtig tot het eind van het kwartaal.

Door ondertekening van het aanmeldingsformulier geeft u toestemming aan de Doordrijver om, doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om de vastgestelde contributie van uw rekening af te schijven. Indien u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Via de betaalrekening van de Doordrijver NL44INGB0007333786 zullen de incasso-opdrachten worden geïnd, dit gebeurt in het midden van het lopende kwartaal.

Uw lidmaatschap kunt u opzeggen door een email te sturen naar onze penningmeester (penningmeester@dedoordrijver.nl). Het zwem pasje levert u daarna in bij de receptie waarvoor u 4 euro retour ontvangt. De betaling van de contributie eindigt pas na opzegging en nadat het pasje is ingeleverd.