IMG-20240328-WA0001

Contributie

Voor het zwemmen bij de Doordrijver, kunt u zich aanmelden via dit contactformulier. Een zwem pasje kunt u halen bij de receptie van zwembad het Ravijn. Deze geeft u toegang tot het bad tijdens onze zwemuren.

De contributie bedraagt:

€47,50 per kwartaal. Hiervoor kunt u vier dagen in de week een les volgen.

Aanmelding bij de Doordrijver brengt de verplichting mee tot contributiebetaling voor tenminste één kwartaal.
Ook bij tussentijds opzeggen is men contributieplichtig tot het eind van het kwartaal.

Door indiening van het aanmeldingsformulier geeft u toestemming aan de Doordrijver om de vastgestelde contributie van uw rekening af te schijven. Indien u het niet eens bent met deze afschrijving neem dan contact op met de penningmeester.

Via de betaalrekening van de Doordrijver NL44INGB0007333786 zullen de incasso-opdrachten worden geïnd, dit gebeurt in het midden van het lopende kwartaal.

Uw lidmaatschap kunt u opzeggen door het afmeldformulier op de site in te vullen. Het zwempasje levert u daarna in bij de docenten.  De betaling van de contributie eindigt pas na opzegging en nadat het pasje is ingeleverd.