aquagym 2 banner

Jaarvergadering 2023

UITNODIGING: Hierbij wordt u uitgenodigd voor de LEDENVERGADERING van “De doordrijver”  op  dinsdag 24 januari 2023 om 10.00 uur in de kantine van NKC, Sportlaan 1 / 7443 RC Nijverdal. AGENDA: Opening/mededelingen van de voorzitter Notulen ledenvergadering 22 februari 2022 met viering 25 jarig jubileum. Jaarverslag 2022 Verslag kascommissie Verslag penningmeester Verdere mededelingen  hoort u

Lees meer

FIETSTOCHT 2022

Verslagje van de fietstocht van vrijdag de 10e juni 2022   Na de nodige voorbereidingen is het vrijdag de 10e weer tijd voor de jaarlijkse fietstocht. Om 8.45u zijn Ina, Ria en Rita aanwezig en kort daarna arriveren ook al de eerste deelnemers. Er wordt afgevinkt op de inschrijflijst wie aanwezig is en of men

Lees meer

Doorzwemmen in de zomervakantie

Voor  wie er geen genoeg van kan krijgen: Na goed overleg met Het Ravijn kunnen we de komende zomervakantie voor een gereduceerd tarief doorzwemmen. Helaas niet onder begeleiding van onze geweldige instructrices, die gunnen we ook vakantie. Hiervoor wordt een 10 badenkaart gemaakt. Deze is vanaf maandag a.s. voor 10 euro te koop bij  de

Lees meer

Onderhoud Het Ravijn

Op 29 augustus (de eerste dag na de z0mervakantie) zal recreatie bad gesloten zijn wegens onderhoudswerkzaamheden aan de bodem. We beginnen dus na de vakantie op 30 augustus.

Lees meer

FIETSTOCHT 2022

De voorbereidingen van de puzzeltocht zijn in volle gang. Er zijn al een kleine 50 leden aangemeld. U kunt zich nog aanmelden op de lijst bij het bad. Voor de veiligheid hebben we besloten om niet in één grote groep te fietsen maar een splitsing te maken zodat de groepsgrootte ca 15 personen is. Bij

Lees meer

Mimi Krul 80 jaar

Ons lid met de langste reistijd, Mimi Krul uit Zwolle is vorige week 80 jaar geworden en nog steeds een enthousiaste Doordrijver. Ze werd door Siny Jansen in de bloemetjes gezet. Van harte gefeliciteerd.

Lees meer

MEIVAKANTIE

Een berichtje van het Ravijn  voor alle leden van “De doordrijver”: De meivakantie 2022 is van 25 april t/m 8 mei. De scholen hebben nu 2 weken gepland i.p.v. 1 week en Het Ravijn gaat daarin mee. Tijdens deze 2 weken worden er geen lessen gegeven. Namens het bestuur van “De doordrijver” een hartelijke voorjaarsgroet.

Lees meer

Verslag Jaarvergadering-25 jarig bestaan-Afscheid Ria

Verslag ledenvergadering 22-02-2022 om 10.00 uur in de kantine van NKC, Sportlaan 1 te Nijverdal.   Aanwezig van het bestuur: Ine van der Veer, Piet Veenstra, Siny Jansen, Henk Bosch, Addie van Sparrentak en toekomstig voorzitter Ans van Aalst. Afwezig bestuurslid: Frits Juurlink i.v.m. ziekte. Van de zwemdocenten aanwezig: Ellen Nieboer, Judith  Scholten en Ria

Lees meer

JAARVERGADERING

Dinsdag 22 februari konden we na twee jaar gelukkig weer een jaarvergadering houden. Het werd gelijk een feestelijke vergadering. We hebben erbij stilgestaan dat we ondertussen 26 jaar geleden zijn opgericht. Tevens werd onze leidster Ria, die een tijdje geleden gestopt is, bedankt voor haar inzet gedurende vele jaren. Onze voorzitter Ine van der Veer heeft

Lees meer

Jaarverslag 2021

JAARVERSLAG  2021 zwemvereniging  “De doordrijver” Ook 2021 hield ons nog steeds in de greep van het Covid-19 virus. Wederom begon het jaar met een lockdown. De regering kondigde af dat de geldende maatregels vanaf 15 december 2020 tenminste t/m 9 februari van kracht zouden blijven.De zwemactiviteiten konden niet meer plaatsvinden. Bovendien werd vanaf 23 januari

Lees meer