aquagym 2 banner

Carnaval

Ook carnaval is bij De Doordrijvers doorgedrongen. Danine en Ellen hadden zich gepast gekleed en ook de muziekkeuze was aangepast. De laatstegroep van de maandagmorgen wilde hiervoor niet onderdoen en waren ook “versierd”.   Er kwam donderdag zelfs een “afterparty”    

Lees meer

Notulen Jaarvergadering 2024

Notulen ledenvergadering zwemvereniging “De doordrijver” (DOVO) 30 januari 2024 om 10.00 uur in de kantine van NKC, Sportlaan 1 te Nijverdal Aanwezig van het bestuur:Ans van Aalst, Piet Veenstra, Frits Juurlink, Marriet Berkhof, Henk Bosch, Addie van Sparrentak, namens de zwemdocenten Ellen Nieboer, en 24 leden. Afwezig met kennisgeving: 4 leden die zich hebben afgemeld.

Lees meer

Donderdagavond

Op de laatste bestuursvergadering hebben we helaas moeten besluiten om met de lessen van donderdagavond te stoppen wegens gebrek aan leiding. We vinden het jammer voor deze vaste groep zwemmers en hopen dat de meesten de lessen overdag voort kunnen zetten.

Lees meer

Jaarvergadering 2024

Beste leden,   Op dinsdag 30 januari hopen wij weer onze jaarlijkse ledenvergadering te houden. De vergadering is om10.00 uur in de kantine van NKC, aan de sportlaan1 te Nijverdal. Onderstaand de agenda, notulen van de vorige vergadering en het jaarverslag 2023. AGENDA: Opening/mededelingen van de voorzitter Notulen ledenvergadering 24 januari 2023 Jaarverslag 2023 Verslag

Lees meer

Route fietstocht 2023

Route fietstocht DOVO  9 juni 2023 Vertrek bij zwemsportcentrum “het Ravijn” Richting verkeerslichten Grotestraat;  Joncheerelaan op, rechtsaf de berg op en bovenaan bij Sallandse Berg oversteken. Aan de overkant de berg af (tot je rechts Rendac ziet) hier linksaf het fietspad op. 1e Weg rechtsaf het fietspad vervolgen, alsmaar rechtdoor, oppassen bij camping bocht naar

Lees meer

FIETSTOCHT 2023

Verslagje van de fietstocht van 9 juni 2023 Vrijdagmorgen 9 juni om 09.10 wachtten Ina en Rita de deelnemers op. Helaas hadden we diverse afmeldingen, maar gelukkig kwamen er ook leden die nog graag mee wilden fietsen, die zich niet hadden opgegeven, fijn, zodoende toch nog  40 deelnemers. Na de administratieve handelingen; afvinken en eigen

Lees meer

Doorzwemmen en Fietstocht

Voor  de Doordrijvers die Door willen zwemmen: Ook dit jaar kunnen we in overleg met Het Ravijn de komende zomervakantie voor een gereduceerd tarief doorzwemmen. (niet onder begeleiding) Hiervoor wordt een 10 badenkaart gemaakt. Deze is vanaf maandag a.s. voor 10 euro te koop bij  de instructrices aan het bad. Door een strip van de

Lees meer

Jaarvergadering 2023

Op de afgelopen ledenvergadering was Siny Jansen aftredend en niet herkiesbaar. Zij heeft vele jaren het lief en leed in onze vereniging begeleid door het brengen van bezoekjes bij o.a. jarigen, zieken. Nu werd ze zelf en de bloemen gezet en getrakteerd op een theater bon. Haar taak wordt overgenomen door Marriet Berkhof-Poppe (het blijft

Lees meer

Jaarvergadering 2023

UITNODIGING: Hierbij wordt u uitgenodigd voor de LEDENVERGADERING van “De doordrijver”  op  dinsdag 24 januari 2023 om 10.00 uur in de kantine van NKC, Sportlaan 1 / 7443 RC Nijverdal. AGENDA: Opening/mededelingen van de voorzitter Notulen ledenvergadering 22 februari 2022 met viering 25 jarig jubileum. Jaarverslag 2022 Verslag kascommissie Verslag penningmeester Verdere mededelingen  hoort u

Lees meer

Doorzwemmen in de zomervakantie

Voor  wie er geen genoeg van kan krijgen: Na goed overleg met Het Ravijn kunnen we de komende zomervakantie voor een gereduceerd tarief doorzwemmen. Helaas niet onder begeleiding van onze geweldige instructrices, die gunnen we ook vakantie. Hiervoor wordt een 10 badenkaart gemaakt. Deze is vanaf maandag a.s. voor 10 euro te koop bij  de

Lees meer