Onder voorbehoud van  de dan geldende coronaregels hebben wij de
ledenvergadering voor 2022 gepland op dinsdag 22 februari
om 10.00 uur in de kantine van de NKC in Nijverdal.
Bijgaand de uitnodiging en agenda.
Het jaarverslag zal over enkele dagen op de website gezet worden.
De notulen van de vorige jaarvergadering staan nog op de website.
                         

UITNODIGING:

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de LEDENVERGADERING van “De doordrijver”  op  dinsdag 22 februari  om 10.00 uur in de kantine van NKC, Sportlaan 1 / 7443 RC Nijverdal.

Aansluitend op het formele gedeelte van de vergadering willen wij als bestuur aandacht schenken aan het feit dat onze vereniging op 23 februari 1996 officiëel is opgericht.

Omdat de viering van het 25-jarig bestaan vorig jaar niet door kon gaan i.v.m. corona, hopen wij nu alsnog dit te vieren onder het genot van een hapje en een  drankje.

Let wel: Deze uitnodiging is onder voorbehoud. U zult begrijpen dat we rekening moeten houden met de geldende maatregelingen van dat moment. Daarvan zullen we u tijdig bericht doen.

AGENDA:

 1. Opening/mededelingen van de voorzitter
 2. Jaarverslag 2021
 3. Verslag kascommissie
 4. Verslag penningmeester
 5. Notulen laatst ledenvergadering (voor verslag zie website)
 6. Zwemdocenten aan het woord

PAUZE

 1. Organisatie jaarlijkse fietstocht en vaststellen datum
 2. Als bestuurslid is Henk Bosch herkiesbaar, maar van onze voorzitter Ine van der Veer nemen we na 14 jaar afscheid.
 3. Voorstellen nieuwe voorzitter Ans van Aalst.
 4. Rondvraag
 5. Sluiting van het formele deel van de vergadering.

Na de vergadering nemen we afscheid van Ria Maneschijn en onder het genot van  een hapje en een drankje hopen we op een gezellige feestelijke bijeenkomst.

 

Het bestuur van “De doordrijver” wenst u voor de toekomst vele plezierige zwemuren.

 

Vakanties en speciale dagen 2022     

 

Voorjaarsvakantie   19 februari  t/m 27 februari
Pasen 15 april t/m 18 april
Meivakantie            30 april t/m 8 mei
Hemelvaartsdag 26 mei en 27 mei
Pinksteren  6 juni
Zomervakantie 16 juli t/m 28 augustus
   
Koningsdag 27 april 2022