Rodica Sampimon is geslaagd voor het diploma Aqua Leisure & Activity. Zij volgde de cursus in Zwolle en heeft stage gelopen op donderdagavond. Ellen heeft haar zo goed mogelijk begeleid.

Namens het bestuur heeft Ellen haar ook gefeliciteerd en een bos bloemen overhandigd.