Privacy statement Zwemvereniging De Doordrijver, december 2018

De Doordrijver
Zwemvereniging De Doordrijver is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.dedoordrijver.nl
P/A Dalkruid 9
7443LE Nijverdal
Email: secretaris@dedoordrijver.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken en doel
De Doordrijver verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Het beheer van persoonsgegevens berust bij het bestuur.
Het De Doordrijver gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres om contact met u te kunnen op nemen in het kader van de dienst die wij elkaar over en weer verlenen en uw bankrekeningnummer voor het innen van de contributie door de penningmeester.
Naam, adres en woonplaatsgegevens worden gedeeld met Het Ravijn t.b.v. administratie toegangspasjes.

Van bezoekers van de website van De Doordrijver worden geen gegevens vastgelegd.
Tijdens de zwemuren, jaarlijkse fietstocht of andere samenkomsten, worden niet alleen foto’s van de leden gemaakt, maar ook sfeerimpressies. Op deze sfeerimpressies zijn ook personen, zijnde niet leden De Doordrijvers, zichtbaar. Zwemvereniging De Doordrijvers vraagt voorafgaand aan plaatsing op de website niet expliciet toestemming voor het plaatsen van dit fotomateriaal. Mocht u bezwaar maken tegen plaatsing van fotomateriaal waarop u herkenbaar bent, dan kunt u dit kenbaar maken via het e-mailadres: secretaris@dedoordrijver.nl

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst verzamelt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Als u er desondanks  van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming bijzondere en/of gevoelige persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via e-mailadres: secretaris@dedoordrijver.nl

Geautomatiseerde besluitvorming
Zwemvereniging De Doordrijver neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Zwemvereniging De Doordrijver bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Zwemvereniging De Doordrijver verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Zwemvereniging De Doordrijver gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Als er sprake is van het gebruik van cookies, dan zijn dat functionele cookies die buiten de AVG vallen. Tracking cookies worden niet gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zwemvereniging
De Doordrijver. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het e-mailadres: secretaris@dedoordrijver.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, moet het verzoek altijd persoonlijk aan de secretaris worden gericht.
Zwemvereniging De Doordrijver wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Zwemvereniging De Doordrijver neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris via e-mailadres: secretaris@dedoordrijver.nl

Melden datalekken
Het vermoeden van datalekken kan gemeld worden bij de secretaris van het De Doordrijver
via het e-mailadres: secretaris@dedoordrijver.nl of mondeling bij de secretaris.
De secretaris zorgt i.o.m. de melder voor het melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy statement Zwemvereniging De Doordrijver, december 2018