Beste Doordrijvers,

Graag even een update van onze vereniging in deze lastige tijd.
De afgelopen week kregen we informatie van de gemeente met de mededeling dat tijdens de sluiting van Het Ravijn, vanwege het coronavirus, geen huur betaald hoeft te worden. Een hele opluchting want dat is immers een van de grootste kostenposten voor onze vereniging.
De andere kostenpost is de vergoeding aan de docenten. Als bestuur hebben we direct aan het begin van de crisis besloten dat we moreel verplicht zijn om de vergoedingen door te betalen omdat deze kosten niet via de overheid te verhalen zijn.
Nu is het de vraag wat er moet gebeuren met de contributie over het tweede kwartaal, welke ik normaal half mei incasseer. Om deze volledig te innen is te veel van het goede, we hoeven immers het bad niet te betalen maar  de kostenpost voor de docenten blijft.
Daarom heeft het bestuur besloten om dit kwartaal € 25,00 per lid te laten betalen zodat we enige ruimte hebben in de financiën en onze verplichtingen kunnen blijven voldoen .
Als de sluiting langer zal duren kunnen we misschien het innen van de contributie het volgende kwartaal overslaan. We hopen dat jullie hier allemaal mee kunnen instemmen.
We wensen iedereen, ondanks alle beperkingen, een fijne en gezonde zomer.

Met vriendelijke groeten, ook namens de andere bestuursleden,
Piet Veenstra (penningmeester)