Op de laatste bestuursvergadering hebben we helaas moeten besluiten om met
de lessen van donderdagavond te stoppen wegens gebrek aan leiding.
We vinden het jammer voor deze vaste groep zwemmers en hopen dat de meesten
de lessen overdag voort kunnen zetten.