Zoals is afgesproken tijdens de jaarvergadering in januari was het plan om de jaarlijkse fietstocht opnieuw te rijden op 12 juni, met als reserve datum 19 juni. Rinie Boode heeft aangeboden, om samen met Jo van Leusen de tocht te organiseren. Na een telefoongesprek met Rinie zijn meerdere mogelijkheden overwogen met als eindresultaat dat alles nog ongewis is door CORONA!

Helaas duurt deze zorgelijke periode nog steeds door. We zullen u blijven informeren als er meer bekend is.