Op de afgelopen ledenvergadering was Siny Jansen aftredend en niet herkiesbaar.

Zij heeft vele jaren het lief en leed in onze vereniging begeleid door het brengen van bezoekjes

bij o.a. jarigen, zieken. Nu werd ze zelf en de bloemen gezet en getrakteerd op een theater bon.

Haar taak wordt overgenomen door Marriet Berkhof-Poppe (het blijft in de familie).

Marriet van harte welkom.