Nieuw kassasysteem in Het Ravijn.

Het Ravijn gaat over naar een nieuw kassasysteem, genaamd Dataduiker. Bij de invoering van het nieuwe systeem worden de kassa’s, tourniquets en deurlazers vervangen en kunnen allerlei processen daardoor beter gestroomlijnd worden.

Vanaf 25 maart wordt gestart met het ombouwen. Op 2 april zal de kassa hardware omgebouwd worden.

Dit kan zorgen voor overlast en wellicht voor een gewijzigde route. Hiervoor vraagt het Ravijn begrip.

Wat betekent  het nieuwe systeem voor ons als leden van “De doordrijver”:

In de week van 3 april worden oude pasjes in het zwembad vervangen door nieuwe pasjes.

Wij raden u aan een wat eerder tijdstip naar het zwembad te komen dan u gewend bent, als gevolg van deze aanpassing kan het bij de receptie wat drukker zijn.

De toegangstijden zullen net als bij het huidige systeem  10 minuten voorafgaand aan de les gekoppeld zijn aan de nieuwe pasjes.

Mocht u nog vragen hebben, het team Het Ravijn staat klaar om deze te beantwoorden.

 

Van het bestuur “De doordrijver”, namens Team Het Ravijn.